Torsdagen den 6 juli kl. 17 i galleriet

Eva Zettervall berättar och visar bilder om sitt konstnärskap