Sedan 1995 har Galleri Astley haft sin egen screentryckarverkstad. Under åren har omkring 300 upplagor tryckts av ett femtiotal konstnärer.  

Verkstaden iordningställdes av Mitchell Ward som arbetade som tryckare fram till 2011, därefter har Anders Nyhlén tagit över det arbetet i screenverkstaden. Utställningen visar en stor del av de blad som tryckts genom åren.