Två från Hunan, Kina

Tang Huan Ming och Zhang Fangbai

Tuschmåleri och teckningar