Välkommen till vernissage söndagen den 27 januari kl. 13

James McCreary

Swimming with Dali

grafik

Konstnären är närvarande vid vernissagen och berättar som sitt konstnärskap (engelska)