Välkommen till vernissage söndagen den 26 maj kl. 13

Jeff Bliumis

Måleri

Konstnären närvarar vid vernissagen