Välkommen till vernissage 

Söndagen den 16 februari kl.13.00

Svante Rydberg

Måleri

 

 

Konstnären närvarar vid vernissagen

 

Svante Rydberg i sin ateljé
Foto: Staffan Björklund