Välkommen till vernissage

Söndagen den 26 april 2020 kl.13

Skiften

De gemensamma nämnarna är ganska vaga och undflyende. Det uppenbara är naturligtvis att de deltagande konstnärerna alla är lärare på Örebro Konstskola som 2020 fyller 40 år. De är Karin Johansson, Ulf Lernhammar,
Marja-leena Sillanpää, Lennart Mossberg, Tomas Olander, Peter Ekström och Lars-Erik Wahlberg. Men på skolan vill vi hellre betona lärarnas olikheter än deras likheter. Och dessa står verkligen för helt olika slags konstnärskap.

Likafullt befinner sig skolan i förändring och kanske det finns ett sådant drag hos de deltagande konstnärerna också. Processer, utveckling, omflyttning, tid som rinner iväg. Skiften pågår ständigt men ofta märks de knappt. Ibland blir de synliga. Kanske är detta det gemensamma draget i denna utställning.

Karin Johansson

 

Ulf Lernhammar

 

Marja-leena Sillanpää

 

Lennart Mossberg

Peter Ekström