26 juli

Jan Lundgren, Hans Backenroth och ev. Kristian Leth

 Konserten kan eventuellt ställas in beroende den pågående pandemin.

Om så blir fallet meddelas det på vår hemsida