Jazzkonsert

Frank Vignola - Erik Söderlind - Hans Backenroth

Konserten kan eventuellt ställas in beroende den pågående pandemin.

Om så blir fallet meddelas det på vår hemsida