Välkommen till vernissage lördag den 3 oktober kl.13

Öppna sinnen

Lars Arvidsson - Irina Gebuhr - Rune Hagberg - Rune Rydelius - Dan Wiren - Eva Zettervall