Normandisk kust, putrido, 1976 

Utan titel, putrido, 1967

 

Skiss till målning

 

Vid frukostbordet, serigrafi

Karl Granquist föddes den 10 dec. 1921 i Lappfjärd i Finland. Han går ut den svenskspråkiga skolan 1937 och börjar arbeta som Trädgårdspraktikant. Rycker in till militärtjänst 1941 och blir svårt sårad av en granat 1942. Efter ett år på sjukhus erbjuds han komma till Sverige för yrkesutbildning. Han går en kurs i finmekanik i Stockholm men trivs måttligt och får börja på Slöjdförenings skola i Göteborg. Karl återvänder till Finland 1944 och får ett jobb på posten. Han fortsätter sin konstnärliga utbildning på Fria Målarskolan i Helsingfors 1946 och arbetar som porslinsdekoratör på Arabia i Helsingfors. 1947 återvänder Karl till Sverige och arbetar en kortare tid på Gustavsbergs konstnärliga avdelning innan han på hösten börjar på Otte Skölds målarskola. På uppmuntran av Otte Sköld söker han 1948 in på Konsthögskolan och blir antagen. Han får Ragnar Sandberg som professor i måleri. Ragnar Sandberg får sina elever intresserade av kompositionsproblem och Karl konstruerar en trebent passare som används vid analyser av gamla målningar och man stöter ideligen på det ”gyllene snittet” , även kallat harmonisk delning. 1950 gifter han sig med Cecilia Pordes och 1951 föds sonen Thomas. Karl tar examen vid Konsthögskolan 1953 och får representera skolan i en internationell samlingsutställning i Milano. Han debuterar 1955 på Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm med fina recensioner i tidningarna. Erhåller 1961 Kiruna Stads stipendium och tillbringar en tid i Lappland. Vid mitten av 1960-talet började  Karl göra individuella ramar till sina målningar. Ett gediget hantverk med silver- eller guldbladsförgyllning Separatutställningen 1968 på Galleri Blanche i Stockholm blir en stor framgång hos både kritiker och publik. Hösten 1970 ställer han ut på Galleri Astley i Köping och ett livslångt samarbete med Astley Nyhlén tar sin början. Galleriet visar regelbundet Karls målningar förutom på galleriet även på Stockholm Art Fair och utomlands. På beställning av Galleri Viken gör Karl sin första och enda  litografi ”Snäckplockerskan” 1977. Det dröjer till 1986 innan Karl åter tar upp grafiken och då i samarbete med Atelier Ingvar Landberg. Totalt gör han 14 serigrafier under åren 1986-1994. Dessa grafiska blad visades under åren 1992-1994  vid grafikmässan SAGA i Paris. Karl Granquist tillbringade många somrar ute i Europa. Först gick resorna till Italien men sedan blev det främst den franska västkusten. Stränderna i Normandie och Bretagne blev hans ateljé och där tecknade han flitigt i blyerts och tusch. Dessa teckningar blev till underlag till de pietetsfullt utförda målningarna i putrido som växte fram på staffliet i Stockholmsateljén. Våren 1994 får han besked att han har en obotlig sjukdom. I hans sista fullbordade målning ”Väntan” sitter en figur nästan genomskinlig på stranden, kanske en egen föraning om att slutet var nära? Karl avlider den 2 juli 1994. Galleri Axlund i Stockholm visar 1995 en postum utställning. Våren 1997 genomfördes en stor retrospektiv minnesutställning på Galleri Astley i Uttersberg.

Kristina Mezei har skrivit om Karl Granquist i Artes 1:1997, sid 46-54.