Välkommen till vernissage söndag den 19 september

Ann Ahlbom Sundqvist

Under ytan

Skulptur

 

 

”I mina skulpturala verk vill jag lyfta fram små former, byggstenar och symboler som är viktiga för vår överlevnad. Ett sökande efter en tidlös dimension i gränsen mellan kultur och natur. Mitt konstnärliga arbete kretsar kring små mikroorganismer som ger livgivande syre till hav och luft - uråldriga arketypiska former tagna ur havets mångfald och ur livets ursprung. ”

Ann Ahlbom Sundqvist bor och arbetar i Stockholm och är utbildad på Konstfack inom Skulptur. Hon är en mångfacetterad skulptör som behärskar att skapa verk i de mest olikartade av material. Vare sig hon arbetar i sten, glas eller metall söker sig konstnären till rena råmaterial utan mycket mönster i sig, och hennes verk karaktäriseras av en genomgående klarhet i sitt uttryck. Med en uppväxt på Västkusten och en konstant närhet till havs- och stenlandskap, sjöstjärnor och alger har frågor om vad som finns i haven, vad haven gör för oss och inte minst hur haven mår, alltid legat nära till hands för Ahlbom Sundqvist. Hennes verk är ofta inspirerade av just tidlösa, naturnära former från havets mångfald och mänsklighetens ursprung, så kallade livsformer. Molekyler, frön, maneter, sjöborrar, musslor och koraller må vara känsliga och småskaliga men besitter ändå otrolig potential till att skapa spirande liv och balanserade ekosystem. I Ahlbom Sundqvists bildvärld blåses dessa väsentliga livsformer upp och mikroorganismernas förstorade skala indikerar deras omfattande bidrag och nytta i haven. Likaså är porträtt av arketypiska mänskliga gestalter, relationer och känslotillstånd del av Ahlbom Sundqvists motivvärld.