Välkommen till vernissage

Söndag den 10 juli kl. 13

Konstnären närvarar vid vernissagen