Lördag den 1 oktober 2022 kl. 14.

Som ett inslag i konstens vecka (som pågår mellan den 1 oktober - 9 oktober 2022)

kommer konstnären Eva Zettervall att visa och förläsa i Tekla av Dex parken

om arbetet och idéerna kring parken, som hon började med 2015.

Visningen sker i samarbete med: