Välkommen till vernissage söndag den 30 oktober

Samlingsutställning

Eva Zettervall

Lisa Chang Lee

Klaus Zylla

Bo Ganarp

m.fl.