Välkommen till vernissage söndag den 27 augusti kl. 13.00

Konstnären närvarar vid vernissagen