Välkommen till vernissage söndag den 1 oktober kl. 13

Konstnären är närvarande vid vernissagen