Under perioden 20 januari - 3 mars blir galleriet ett showroom och visas enligt överenskommelse, då vi under den tiden ansvarar för Eva Zettervalls utställning på Konstakademien, Galleri Väst i Stockholm.