Blå burkar, raku, 9 cm höjd 900.-, 11 cm höjd 1,000.-

Turkos burk med stämpeldekor, raku, 15 cm höjd, 3,000.-