Color Hand, 67 x 47, litografi, 1977 (finns till försäljning)

 

 Metamorphosis, 73 x 55 cm, 1977 (finns tll försäljning)

 Metal Cry II, 58,5 x 44,5, litografi, 1983 (finns till försäljning)

 Shreik, etsning, från serien "Monarchia 1967-74

Etsning ur serien "Brott och straff" 

 Etsning ur serien "Brott och straff"

 Etsning ur serien "Brott och straff"

 Split face, etsning, 17,5 x 13 cm, ur serien "Fate" (finns till försäljning)

Surrounded, etsning, 17,6 x 12,9 cm, ur serien "Fate", (finns till försäljning)

Expolding head, etsning, 16 x 12,8 cm, ur serien "Fate" (finns till försäljning) 

 Sexual fantasies, etsning, 16 x 12,7 cm, ur serien "Fate" (finns till försäljning)

 Long Centaur, dry point, 11,3 x 19,3, 1975, ur serien "Cantaur" 1975 (finns till försäljning)