Blå modell, serigrafi, 45 x 38 cm. 150 ex. 3.000.-

Mörkt möte, serigrafi, 38 x 45 cm. 150 ex. 3.000.-

Stående modell, serigrafi, 51 x 38 cm. 150 ex. 3.000.-