Pågående utställningar
 
Galleriet

Amalia Årfelt, Adeola Balogun, Alimi Adewale, Eva Zettervall,

Kunle Adeyemi, Peter Ekström, Sam Westerholm
 
Måleri, teckning, skulptur, grafik
 
 
Konstmuseet - mellanvåningen
Samlingsutställning 
 
 Konstmuseet - övre våningen
 
 Permanent utställning Ernst Neizvestny
 
Måleri - Skulptur - Teckning - Grafik
 
 
 
UTOMHUS kan man vandra bland 60-tal verk i skulpturparken och Tekla av Dex bildpark
 
 Öppet dagligen i Designbutiken och Café med uteservering