PÅGÅENDE UTSTÄLLNINGAR

Bilder från vernissagen

Landshövdingen i Västmanland län
Minoo Akhtarzand inviger utställningen

 

Rysslands Abassadör H.E. Mr. Victor Tatarintsev talar

Jeff Bliumis från New York talar.

Post Mortem. Ernst Neizvestnys högra hand.
Donerad av Jeff Bliumis, New York
(ovan fotografier tagna av Fotograf Kenneth Sundh i samband med invigningen)

Konstmuseet: Ernst Neizvestny - Retrospektiv

 

Galleriet:  Eva Zettervall - Måleri

 

Landshövdingen i Västmanland län Minoo Akhtarzand och Konstnär Eva Zettervall i samband med
 invigningen av utställningen i galleriet.
(foto Fotograf Kenneth Sundh)

 

Sara Danius (vinter)

Galleri Astley har till jubileumsutställningar valt två kontrasterande konstnärskap. Bägge med ett samhällsengagemang från olika utgångspunkter.

Ernst Neizvestnys manliga frågeställningar och Eva Zettervalls kvinnoperspektiv. Makt, vanmakt och protest får olika uttryck. Det synliggör många motsättningar som pågår i samhället runt dem. Det finns väldigt olikartade sätt att skildra detta. Tidsaspekten och ett genusperspektiv plus de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Ryssland.

Hos Neizvestny är mannen utgångspunkten i hans verk. Han skildras som full av kraft och styrka men samtidigt brutal och agerande som en maskin. Människans börda och lidande vilar tungt på hans axlar. Han för den ständigt oavslutade kampen för mänsklig rättvisa, medan kvinnan intar platsen som humanist och modersgestalt.

Eva Zettervall har i sin feministiska vision om världen, bytt perspektiv och ordningen är omvänd. Kvinnan är subjekt och utgångspunkt för påståenden och frågeställningar om världen som gestaltas i surrealistiska bilder. Zettervall framhäver även gärna kvinnor genom att porträttera dem. Kvinnor som exempelvis Sara Danius, Pia Sundhage och Bodil Malmsten, målmedvetna, intelligenta och som i kraft av sin kunskap tagit en plats i samhället

Ett spännande möte mellan två konstnärskap om människan i samhället sedda från helt olika perspektiv.

Välkommen!