Pågående utställningar

 

******

Övre våningen Konstmuseet

Permanent utställning Ernst Neizvestny

******

Galleriet

Samlingsutställning

Modhir Ahmed, José Manuel Broto, Xavier Grau,

Cajsa Holmstrand, Fredrik Landergren, Maev Lenaghan,

Zhang Fangbai, Svante Rydberg, Klaus Zylla

 

Välkommen!