Bli medlem i Galleri Astleys konstklubb. 

Som medlem har du följande förmåner:

 Inbjudningar till vernissager, konserter, föredrag, och konstresor. Medlemsrabatt 5% på konstköp, samt inramningar.

Du deltar i konstklubbens medlemslotteri.

 Verksamhetsåret löper från 1 maj - 30 april

 Medlemsavgiften är 200.-

BG 185-1716

************

Konstresa till St. Petersburg 10 maj - 17 maj 2019

Datum för vårens konstresa till St. Petersburg är fastställd och hotell reserverats. Planeringen av programmet under vår vistelse är under arbete. Så snart det är klart kommer det att publiceras här.

********