Bli medlem i Galleri Astleys konstklubb. 

Som medlem har du följande förmåner:

 Inbjudningar till vernissager, konserter, föredrag, och konstresor. Medlemsrabatt 5% på konstköp, samt inramningar.

Du deltar i konstklubbens medlemslotteri.

 Verksamhetsåret löper från 1 maj - 30 april

 Medlemsavgiften är 200.-

BG 185-1716

 

I samband med Konstens vecka  kommer Konstnären Eva Zettervall
föreläsa och visa "Tekla av Dex parken".
Parken består idag av ett 50-tal målningar på metall och objekt,
där vissa målningar har texter från litteraturhistorien. 
 
 Välkommen Lödagen den 1 oktober 2022 kl. 14 
 
Arrangemanget är i samarbete med: