Serigrafier av Barbro Gustafson

 Lofotenvindar, serigrafi, 30x42, 80 ex, 1.200.-

 

Vägen hem, serigrafi, 26,5 x 22, 55 ex, 1.000.-

Vägen hem II, 2002, serigrafi, 26,5 x 22, 12 ex, 1.000.-

 Väntan I, serigrafi,18,5x20,5, 30 ex, 1.000.-

Väntan II, serigrafi, 18,5x20,5, 30 ex, 1.000.-

 Bakom I, serigrafi, 16x23,5, 30 ex, 1.000.-

Bakom II, serigrafi, 16x23,5, 30 ex, 1.000.-