Välkommen till vernissage söndagen den 8 september kl. 13

Kajsa Mattas

Skulptur

Konstnären närvarar vid vernissagen