Vas, 15,5 cm, 1,800.-

Vas 20,5 cm, 2,100.- och vas 12,5 cm, 1,800.-